Dụng cụ

Tại Sản xuất khuôn nhựa, chúng tôi sẽ giúp bạn có được công cụ tốt nhất có thể cho nhu cầu dự án cụ thể của bạn. Chúng tôi cung cấp cả dịch vụ công cụ trong nước và quốc tế.

Khuôn Hot Runner & Hot sprue được sử dụng để tiết kiệm vật liệu, giảm thời gian chu kỳ và giảm chi phí

Nhiều khoang cho một khối lượng lớn các bộ phận đúc

Dụng cụ gia đình: Có thể sản xuất các bộ phận khác nhau trong cùng một khung cùng một lúc bằng cách sử dụng cùng một loại vật liệu, giảm chi phí dụng cụ

Khuôn một khoang cho các bộ phận khối lượng thấp

Các phụ kiện có thể hoán đổi cho nhau: Các khoang đơn gồm nhiều bộ phận

Chương trình chuyển giao công cụ được quản lý

Khuôn ép đồng chính xác: Các bộ phận khuôn sử dụng hai vật liệu khác nhau trong cùng một khuôn cùng một lúc

Các chương trình khuôn Bảo trì Phòng ngừa đảm bảo khuôn luôn trong tình trạng hoạt động tốt