KHUÔN MẶT CHÍNH XÁC NHỎ

Đúc nhựa chính xác có những thách thức ngoài các dự án thông thường. Các bộ phận nhỏ được sử dụng trong các thiết bị y tế, điện tử, công nghiệp ô tô và hàng chục ngành công nghiệp khác. Cũng giống như những người anh lớn của mình, các bộ phận được bơm vi nhựa vẫn phải được hoàn thiện cẩn thận, khớp với nhau và vẫn có các đặc tính vật liệu được chỉ định. Chỉ vì chúng nhỏ không có nghĩa là chúng ít phức tạp hơn; chúng chỉ nhỏ hơn.

Các bộ phận nhựa đúc vi mô có vấn đề riêng, chỉ vì chúng quá nhỏ. Khuôn có độ chính xác siêu nhỏ có thêm những thách thức bao gồm thành mỏng, đường kính nhỏ và nhiều ngạnh, sự phù hợp đa thành phần rất nhỏ và bản chất của dụng cụ rất nhỏ.

Nếu doanh nghiệp của bạn sử dụng nhiều bộ phận nhựa rất nhỏ, vui lòng gọi cho chúng tôi hoặc điền vào biểu mẫu báo giá của chúng tôi để bắt đầu cuộc trò chuyện.