KHUÔN KHUÔN LỚN LỚN

Chapman Maker công ty có thể sản xuất khuôn ép lớn 600-1500mm và thiết bị gia công CNC của chúng tôi có thể gia công các bộ phận khuôn có kích thước lên đến 1600mm.Chúng tôi chuyên về ép phun các bộ phận ô tô bằng nhựa và các bộ phận thiết bị gia dụng và các bộ phận nhựa lớn với khối lượng lớn hơn cho nhiều công ty trong ngành ô tô và thiết bị gia dụng.

Chúng tôi cung cấp chuyên môn, kinh nghiệm và chất lượng để có thể cung cấp cho bạn các bộ phận và ứng dụng nhựa lớn hơn đáng tin cậy nhất.

Chúng tôi đã quản lý hàng trăm thiết kế và chế tạo khuôn mẫu và đưa ra các chương trình thành công cho các công ty phụ tùng ô tô và thiết bị gia dụng lớn nhất thế giới. Tất cả các khách hàng của chúng tôi đều nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, chất lượng và quản lý chương trình ở mức cao nhất.