CHÈN KHUÔN VÀ KHUÔN MẶT

Đúc chèn là một quá trình trong đó nhựa nhiệt dẻo được đúc xung quanh một thành phần khác. Thông thường, các thành phần kim loại như hạt chèn hoặc ốc vít có ren được sử dụng trong quá trình đúc chèn, nhưng các thành phần khác có thể được sử dụng như; nhựa, gốm sứ và các vật liệu khác. Có rất nhiều lợi ích của việc đúc chèn bao gồm; giảm chi phí lao động, giảm trọng lượng bộ phận, cải tiến chất lượng, chức năng sản phẩm và cải tiến là cấu trúc thành phần tổng thể. Ngoài ra, đúc chèn tiết kiệm chi phí hơn và là một giải pháp hiệu quả cho việc lắp ráp phức tạp.

Tương tự như khuôn chèn, quá trình ép xung bao gồm việc nhựa nhiệt dẻo được đúc trên hoặc xung quanh vật liệu khác để tạo thành một thành phần rắn. Overmolding tối ưu hóa quy trình sản xuất các thành phần có thiết kế phức tạp, lắp ráp quá tải, các khía cạnh thẩm mỹ chi tiết, và cải thiện liên kết giữa hai loại nhựa.