SẢN XUẤT THUỐC TIÊM

Phân xưởng tiêm:

Chuyên về quy trình đúc vật liệu kỹ thuật, có kinh nghiệm trong lĩnh vực ép phun 2K & 3K, ép khuôn quá mức và đúc trợ lực bằng khí ngoại trừ Đúc phun tiêu chuẩn.

Chúng tôi có 16 máy phun trong nhà, phạm vi từ 60 Tấn đến 500 Tấn. Năng lực sản xuất khuôn đang trong quá trình mở rộng để đáp ứng nhiều yêu cầu đặt hàng của khách hàng hơn bây giờ.

Chúng tôi cung cấp phụ kiện phun 2K & 3K không tiêu chuẩn & nhựa tùy chỉnh và hệ thống điều khiển để đáp ứng nhiều khuôn cho các bộ phận đặc biệt, loại phun này sẽ được thêm vào máy đúc nói chung hoặc khuôn 2K & 3K.