Lịch sử

VAO NĂM 2008

Cơ khí CNC

Gia công chèn khuôn với 3 người

TRONG NĂM 2010

Sản xuất khuôn nhựa xuất khẩu

Thành lập nhóm khuôn xuất khẩu với 30 người

TRONG NĂM 2015

Bộ phận R & D

Thành lập nhóm R&D với 5 nhà thiết kế

NĂM 2018

Thành lập văn phòng Singapore

Thiết lập một nhóm phục vụ với 6 người

NĂM 2020

Chúng tôi luôn luôn trên con đường

Đội ngũ R & D với 10 nhà thiết kế, sản xuất với 80 người